Det er ganske naturligt at kalde Michala Petri for blokfløjtens dronning. Hun har givet mere end 4000 koncerter fra verdens musikmetropoler til beskedne forsamlingshuse. Hun har gjort den lille fløjte til et anset koncert-instrument. Hun har et repertoire, der spænder over musik fra renæssancen og den tidlige barok, videre den store klassiske og romantiske mangfoldighed og i stærk grad til vor tids musik. Hun har uropført mere end 150 værker skrevet til hende. Det første var Henning Christiansens ”At spille for et barn”. Da var hun seks år. Hun er gået på opdagelse uden for den europæiske musik for eksempel i kinesisk musik, og for at kunne spille den fremmede musik har hun måttet udvikle en helt ny spilleteknik.

Michala Petri begyndte som 11-årig at studere på det statslige konservatorium i Hannover under den legendariske Ferdinand Conrad. Dengang var blokfløjten regnet for at være et instrument kun for barokmusik. Ingen anden har som Michala Petri kunnet overbevise om, at blokfløjten har en væsentlig tone at komme med i flere hundrede års epokers musik. Man kan tilføje også i mange genrer uden for den klassiske. Hendes karriere har været alsidig takket være en altid levende nysgerrighed.  

Alt dette har givet sig udslag i mere end 70 cd’er først for de gamle pladeselskaber. Den allerførste var en BBC-koncert med det berømte Academy of St. Martin-in-the Fields orkester i London. Da var Michala Petri netop fyldt 17 år. I 1992 gav hun og guitaristen Lars Hannibal deres første helaftens-koncert så fjernt og romantisk et sted som i det andalusiske kloster La Cartuja de la Sierra. Duoen har givet mere end 1500 koncerter siden. I 2006 dannede de to pladeselskabet OUR Recordings for at bestemme selv eller nærmere for at indspille den musik, som andre ikke turde udgive. Det er noget af det spændende. Det er udelukkende udgivelser fra dette selskab, jeg her vil komme nærmere ind på. Our Recordings har udgivet godt 30 CD’er, gennemsnitligt tre hvert eneste år.

Først barokken

Jeg skal begynde, og det gør jeg det sted, hvor blokfløjten først hørte hjemme, nemlig i barokken og med to gigantiske musikere i et herligt samspil. Arcangelo Corellis (1653-1713) populære ”La Follia” og andre fire sonater fra opus 5, alle med den formidable cembalist Mahan Esfahani fra Teheran. La follia eller folia betyde ”dårskaben” og var en populær dansemelodi, som flere har skrevet variationer over. Corelli skrev sine sonater med langsomme udtryksfulde satser, hvor man føler, at tiden står stærkt og smukt eftertænksomt stille, og funklende hurtige satser, som man ikke kan sidde stille til, som de spilles præcist og livligt af Michala Petri sammen med Esfahani. De var egentlig for violin, men de blev i barokken også spillet for fløjte, men ikke blokfløjte. Det er Michala Petris fortjeneste at have overført dem til blokfløjte eller mere korrekt til blokfløjter. (Our Recordings 6.220610)

Hvis man vil have et lille overblik, hvor rig barokken var på fremragende komponister, er der cd’en ”Virtuoso Baroque” med Petri og Hannibal, blokfløjte og guitar. Her får man fortrinsvis sonater skrevet af otte komponister, som alle er født mellem 1653, Arcangelo Corelli, og 1705, Nicolas Chédeville, en fransk elev af Vivaldi og den mest glemte af dem på cd’en. Han elskede at more sig på musette, det lille sækkepibeagtige instrument, som holdt franskmændene vågne i barokken, men hans mere seriøse musik var efter prøven her at dømme af en gedigen virtuos kvalitet. Cd´en er netop en prægtig virtuos indspilning af virtuos musik også af Tomaso Antonio Vitali, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Giuseppe Tartini og George Frideric Handel. Det er spændende at lytte sig ind på de enkelte komponisters særpræg, men det holder dog ikke altid, for man møder også et andet særpræg andre steder i deres kompositioner.  (Our Recordings 6.220604).

Michala Petri og cembalisten Mahan Esfahani har ikke alene indspillet barokkens Corelli, men også ny britisk og dansk musik. CD’en hedder ”UK DK” og skal også fremhæves som en af de mere specielle. Jeg havde egentlig forventet mig større nationale forskelle, men trods al naturlig forskel er der også noget nordisk over det meste af musikken. Der er engelsk musik af Gordon Jacob, Benjamin Brittens ”Alpine Suite” og Malcolm Arnold for at nævne dem efter alder og så med Daniel Kidane fra 1986 til sidst. De modsvares af dansk musik af den allerede nævnte Henning Christiansen, Vagn Holmboes sonate opus 145 samt Axel Borup Jørgensens ”Fantasia”. Jeg glæder mig til en senere gang at vende tilbage til ham, for Our Recordings og Edition Borup-Jørgensen arbejder sammen om udgivelsen af hans musik, også af den uden blokfløjte. (”UK DK”. Our Recordings 6.229811).

Koncerter i landevis

De ovenstående omtalte indspilninger er alle duoer, altså kammermusik, hvor den lille blokfløjte har stort at sige. Michala Petri har også indspillet en del koncerter med orkester opdelt efter lande, og her er blokfløjten nok relativt beskeden i samspillet, men den har alligevel en egen vægt i en ofte mere kompliceret musikalsk verden. Vi begynder med Danmark og Færøerne. Det er bemærkelsesværdigt, hvor forskellige de tre koncerter af Thomas Koppel, Pelle Gudmundsen Holmgreen og Sunleif Rasmussen er. Michala Petri har i sin karriere altid søgt den musik, som er anderledes, og hun har haft om ikke næse, så ører for at opdage, hvad der måtte være i den.

Thomas Koppel og hans sangerinde-hustru Annisette overskred grænserne mellem klassisk kompositionsmusik, jazz, gospel, blues etc. på flere måder, hvilket også gav sig udslag i rockbandet Savage Rose, men han holdt også fast i at skrive klassisk betonet musik, der ikke holdt sig fra grænser. Han skrev tre stykker til Michala Petri, ”Moonchild’s Dream” således til en musikvideo for DR, som er båret af Koppels sociale tanker. Musikken søger at gengive en fattig Sydhavns-piges håb, tanker og tårer i en faktisk righoldig musik.

Pelle Gudmundsen-Holmgreens ”Chacun Son Son” er vel ikke en koncert. Titlen hentyder til ”à chacun son gout” (Enhver sin smag), her forstået: Enhver sin lyd. Komponisten betegnede værket som ”mere et rituel” og her er blokfløjten ikke et soloinstrument, men førstedame i træblæsergruppen. Det tredje værk er Sunleif Rasmussens femsatsede ”Territorial Songs”, færøske fuglesange, om man vil. Man føler næsten den spændende natur i den rigt facetterede og atmosfærerige musik. Det er også er en naturverden af vellyd fra Michala Petri, som har spillet en del af Sunleif Rasmussen, hvis musik er værd at lægge mærke til.   

Jeg tror, at denne indspilning var den første i det nye Musikkens Hus i Aalborg i 2014. Den nye sal har fremelsket Aalborg Symfoniorkesters kvaliteter på forbløffende vis, her spiller det under Henrik Vagn Christensen. Denne cd tager megen plads i artiklen, fordi den er blevet en af mine favoritter. (Danish and Faroeses Recorder Concerto.  Our Recordings 6.220609)

Britisk, tysk og fransk

Michala Petri har også indspillet tre koncerter af britiske komponister. Igen spiller hun funklende elegant, lyrisk og fornøjeligt, når det sidste er på sin plads. Og det mærkværdige sker. Det er ægte engelsk musik, men den er altså også noget sommerdansk. Først i Richard Harveys ”Concerto Incantato”, et prisvindende værk, som Michala Petri uropførte i Hong Kong. Fem spændende satser, ikke en takt for meget og ikke en takt for lidt. Det er vital og liflig musik. Det lyder, som er Michala Petri faldet for den. Derefter går hun stepvis tilbage i to generationer til Malcolm Arnolds blokfløjte-koncert fra 1988 og til Gordon Jacobs suite for blokfløjte/recorder fra 1957. Rapsodisk nuanceret britisk musik, men hos Arnold mærker man altså Carl Nielsen skygge.  

Cd’en er indspillet on location af City Chamber Orchestra of Hong Kong dirigeret af Jean Thorel. Og så én gang for alle: Our Recordings chefproducer er selveste Preben Iwan. Han tog også turen til Kina. Instrumenterne står dejligt klart og vel afbalanceret, og det kan siges generelt om alle hans optagelser her. Pladehæfterne bringer godt læsestof og billedstof, men kun på engelsk. Danmark er for lille et land til at kunne holde hovedparten af salget fra at gå til udlandet. (Our Recordings 6.220606).

Tyske blokfløjtekoncerter og en fransk koncert slås sammen. Det medfølgende pladehefte er på 64 sider, for her er teksten foruden engelsk også på tysk og fransk. Det er værd at lytte. Blokfløjten befinder sig i en sfære for sig i ”Recordare” af Narkus Zahnhausen, der selv er en kendt blokfløjtevirtuos. Hans jævnaldrende (1965) kollega Fabrice Bollon er født i Paris, men musikalsk set en verdensborger også som anerkendt dirigent. Hans værk her hedder ”Your Voice Out og the Lamb” og er mere varieret lytteværdigt ofte med en frisk impuls. Endelig er der den ældre østtysker Günter Kochan med ”Musik for alt blokfløjte, 25 strygeinstrumenter og slagtøj”, et godt eksempel på, at der i DDR blev skrevet megen god musik, som vi burde lære at kende bedre. Dette værk blev dog til i 2000 en halv snes år efter ”die Wende”. Noterne er som sagt grundige og værd at have med i lytningen. Odense Symfoniorkester og Christoph Poppen er veloplagte. (Our Recordings 6.220614).      

Kinesisk musik? Ja, engang var det klaverkoncerten ”Den gule koncert” og violinkoncerten ”Butterfly lovers”. Men det ændrede sig stærkt efter Maos død og slutningen på den kulturelle revolution. Michala Petri har ret enestående indspillet kinesiske blokfløjte-koncerter af fire komponister under fælles titlen ”East meets West”, og det er netop, hvad der sker. En cd med gode overraskelse for den nysgerrige, men også med en lidt ujævn musikalsk kvalitet, men ikke i udførelsen med Petri og Copenhagen Philharmonic dirigeret af Lan Shui (Our Recordings 6.220603).

Cross over og mere populært

Et godt eksempel på Michaele Petris lyst og evner til at krydse grænser er bestillingen af et værk af jazztrompetisten Palle Mikkelborg og hendes indspilning af det sammen med harpenistinden Helen Davies og Sønderjyllands Symfoniorkester og dirigenten Henrik Vagn Christensen. Læg mærke til, at fire af vore gode landsdelsorkestre har lagt orkester til Petris indspilninger.  ”Going to pieces – Without falling apart” er overskriften på det tre kvarter lange ægte cross over værk med 12 satser, der hver har en tankefuld overskrift. Her er vi et stykke fra trompetvirtuosen Mikkelborg, der er gået seriøst til værks i sin egen verden også for et andet publikum end Petris mest sædvanlige. Man får også hans trompet at høre i ni minutters lange stille eftertanker til hovedværket. (Our Recordings 6.220607).

”Golden Party” er en cd for Petris og Hannibals 25 års jubilæum som duo. Og her er vi ovre i en mindre krævende lytning med musik fra parrets populære repertoire. Den indledes med seks af Carl Nielsens ”Humoresque bagateller”, og den slutter med Griegs fem lyriske stykker oprindeligt for klaver. Men imellem kommer netop Asger Lund Christiansens ”Golden Party” skrevet til Petri og Hannibal og et par af Lars Hannibals egne kompositioner, fine drømme og danse. Og til slut ægte kinesisk fra Zhang Weiliangs bambusfløjte. (Our Recordings 6.220619)    

Jeg slutter med en cd, som jeg tror rammer et bredt, mere traditionelt publikum. ”Siesta” med Petri og Hannibal. Lad alle de andre vidt forskellige cd’er stå for dagen med alle dens aspekter. Siesta er aftenens omtanke, også afslapning, men ikke søvn eller lur. Tværtimod bliver man opkvikket. Musikken er argentineren Aston Piazzolas firsatsede ”Histoire du Tango” og småstykker af Amargos, Castenuovbo-Tedesco, Ibert, Ravel (en habanera) og Vila-Lobos. Man er på ferie (Our Recordings 8.226900).  

10 cd’er med Michala Petris blokfløjte og vekslende mellem Lars Hannibals guitar og fuldt orkester. Det lyder af en lang omgang, men det har været en fornøjelse. Musikken har spændt vidt og alsidigt. Velklang, ro, inderlighed, skønhed, men også musikalsk ekvilibrisme til at sætte én op. Denne artikel er lang, men husk, at den er gemt og fremover vil kunne trykkes frem sammen med nu 533 andre artikler.